мэдээ

Jzcreation нь DCMM түвшний гэрчилгээг давсан

2023-12-06 14:42

Jzcreation нь DCMM түвшний гэрчилгээг давсан

DCMM нь өгөгдлийн менежментийн чадавхийг баталгаажуулсан гэрчилгээ, Хятад дахь мэдээллийн менежментийн үндэсний стандарт, Хятад дахь хамгийн эрх мэдэл бүхий мэдээллийн менежментийн баталгаажуулалтын систем юм.

Баталгаажуулалтад тэнцсэн нь компанийн өгөгдлийн менежментийн түвшингийн баттай нотолгоо бөгөөд өгөгдлийн менежментийн чадавхи, удирдлагын арга барил, өгөгдлийн менежментийн авъяас чадварын нөөцийн хувьд салбартаа өндөр түвшинд хүрсэн.

certification


Хамгийн сүүлийн үнийг авах уу? Бид аль болох хурдан хариу өгөх болно (12 цагийн дотор)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.